رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مرتبط
26 اگر ناظر هماهنگ کننده موفق به اطلاع رسانی یا تماس با شرکت آزمایشگاهی نشده یا آزمایشگاه از ارائه خدمات مربوط به بررسی انطباق وضعیت ساختگاه خودداری کند، چه باید کرد؟ آزمایشگاه فنی
27 برگ چك ليست ارزيابي انطباق نتايج اوليه گزارش ژئوتكنيك با وضعيت ساختگاه چیست؟ گزارش ژئوتکنیک
28 در صورتیکه گزارش مکانیک خاک قبلا توسط شرکت آزمایشگاه ذیصلاح ارائه و مورد تایید قرار گرفته باشد، آیا میتوان با ارائه گزارش اصلاحیه جدید توسط همان شرکت یا شرکت دیگر نسبت به تغییر نوع زمین اقدام نمود؟ آزمایشگاه فنی
29 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سازه نگهبان مطابق نقشه های مصوب سازمان بر عهده کیست؟ سازه نگهبان
30 برای تایید نهایی نقشه های سازه نگهبان (دیوارحایل) مدارک خاصی نیاز است؟ سازه نگهبان
31 برای شروع کنترل نقشه های سازه نگهبان (دیوارحایل) مدارک خاصی نیاز است؟ سازه نگهبان
32 آیا برای تهیه نقشه های سازه نگهبان لازم است که این خدمات توسط شرکت طرف قرارداد برای خدمات مکانیک خاک (ژئوتکنیک) پرونده صورت گیرد؟ سازه نگهبان
33 حدود صلاحیت شرکتهای ذیصلاح تهیه کننده نقشه های سازه نگهبان به چه صورت است؟ سازه نگهبان
34 شرکتهای ذیصلاح تهیه کننده نقشه های سازه نگهبان کدام شرکتها هستند؟ سازه نگهبان
35 آیا طراح سازه میتواند در خصوص گود و خطرات ناشی از آن و نقشه های سازه نگهبان اظهار نظر نماید؟ سازه نگهبان
36 آیا ممکن است ساختمان بدون داشتن زیرزمین نیاز به نقشه سازه نگهبان داشته باشد؟ سازه نگهبان
37 تعرفه کنترل نقشه های دیوار حایل (سازه نگهبان) بر چه اساس محاسبه میشود؟ سازه نگهبان
38 ارائه مستندات فنی مربوط به سازه نگهبان و دیوار حایل برای کدام دسته از ساختمانها الزامی است؟ مستندات فنی
39 در صورت ارائه مجوز لازم برای افزایش تعداد طبقات ساختمان، بعد از شروع عملیات اجرایی و عدم صلاحیت شرکت قبلی ویا عدم تمایل آن به ارائه خدمات جدید، چه مدارکی مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی(بتن و جوش) مورد نیاز خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
40 در صورت ارائه مجوز لازم برای افزایش تعداد طبقات ساختمان، بعد از شروع عملیات اجرایی، چه مدارکی مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی(بتن و جوش) مورد نیاز خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
41 در صورت ارائه مجوز لازم برای افزایش تعداد طبقات ساختمان، قبل از شروع عملیات اجرایی، چه مدارکی مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی(بتن و جوش) مورد نیاز خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
42 آیا شرکتی که قبلا خدماتی را طبق قراردادی ارائه نموده و کسر سهمیه نهایی از آن صورت گرفته است، با مراجعه کارفرما برای خدمات جدید از جمله اصلاحیه افزایش طبقه، افزایش زیربنا و هر مورد دیگر میتواند از قبول کار اصلاحیه خودداری نماید؟ اصلاحیه
43 در صورت ارائه گواهی عدم خلاف برای افزایش متراژ طبقات و بالکن ساختمان، چه مدارکی مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی(خاک) مورد نیاز خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
44 در صورت ارائه گواهی عدم خلاف برای افزایش تعداد طبقات ساختمان و عدم صلاحیت یا تعطیلی شرکت قبلی در زمان درخواست جدید چگونه عمل خواهد شد؟ آزمایشگاه فنی
45 در صورت ارائه گواهی عدم خلاف برای افزایش تعداد طبقات ساختمان، چه مدارکی مربوط به شرکتهای آزمایشگاه فنی(خاک) مورد نیاز خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
46 نحوه کنترل خدمات شرکت آزمایشگاهی فنی (بتن و جوش) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به چه صورت خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
47 وظایف شرکتهای آزمایشگاهی فنی در قبال خدمات قابل ارائه توسط ایشان چه بوده و بر چه اساس کنترل میگردد؟ آزمایشگاه فنی
48 نحوه پیگیری گزارش ژئوتکنیک به چه صورت خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
49 نحوه کنترل خدمات شرکت آزمایشگاهی فنی (مکانیک خاک) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به چه صورت خواهد بود؟ آزمایشگاه فنی
50 مبنای پذیرش مقاومت بتن های نمونه برداری شده چه ضوابطی است؟ آزمایشگاه فنی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان