رفتن به محتوای اصلی

ناظر محترم باید ادامه عملیات اجرایی را موقتا متوقف نموده و درخواست خود بهمراه مستندات مربوطه را به واحد کنترل خدمات مهندسی ارائه نماید تا پس از تعیین تکلیف اقدام گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان