رفتن به محتوای اصلی

خیر. بدون توجه به اینکه کدام شرکت خدمات مکانیک خاک پرونده را انجام داده است، هر یک از شرکتهای دیگر میتوانند این خدمات را انجام دهند و برای کارفرما در خصوص معرفی شرکت ذیصلاح، غیر از شرکت اول، محدودیتی وجود ندارد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان