رفتن به محتوای اصلی

خیر. بررسی مجدد نوع زمین فقط با ارائه گزارش آزمایش دانهول آزمایشگاه مرجع (شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان) امکانپذیر خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان