رفتن به محتوای اصلی

پس از تشکیل پرونده بر اساس فرم درخواست ثبت سهمیه و پرداخت فیش کنترل خدمات مکانیک خاک و با ارائه دفترچه گزارش مکانیک خاک به بخش ژئوتکنیک سازمان، این گزارش قابل کنترل توسط کنترل کنندگان ذیصلاح خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان