رفتن به محتوای اصلی

برای شروع کنترل نقشه های سازه نگهبان لازم است فیش کنترل دیوار حایل پرداخت شده و گزارش مکانیک خاک پرونده بصورت تایید شده، بپیوست ارائه شود.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان