رفتن به محتوای اصلی

میزان حق الزحمه کنترل سازه نگهبان مطابق مصوبه هیات مدیره محترم و مشابه حق الزحمه کنترل دفترچه مکانیک خاک میباشد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان