رفتن به محتوای اصلی

کارفرمای محترم باید با مراجعه به شرکت طرف قرارداد که قبلا گزارش مکانیک خاک توسط آن شرکت تهیه شده است، گزارش اصلاحیه مربوطه را مطالبه و پس از مهر و امضای برک ثبت سهمیه جدید (اصلاحیه) و تشکیل پرونده اصلاحیه نسبت به ارائه گزارش جدید به واحد کنترل اقدام نماید. لازم به توضیح است که کسر سهمیه اصلاحیه مربوطه از شرکت امضا کننده برگ ثبت سهمیه، صورت خواهد گرفت.
 

مطالب مرتبط

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان