رفتن به محتوای اصلی
ردیف تاریخ جلسه فایل پیوست
1 اهم مصوبات مرداد ماه هیات مدیره دوره نهم 1401/05 مرداد ماه 1401
2 اهم مصوبات تیر ماه هیات مدیره دوره نهم 1401/04 tir -1401
3 اهم مصوبات خرداد ماه هیات مدیره دوره نهم 1401/03 khordadfinal 1401.pdf
4 اهم مصوبات اردیبهشت ماه هیات مدیره دوره نهم 1401/02 ordibehesht1401.pdf
5 اهم مصوبات فروردین ماه هیات مدیره دوره نهم 1401/01 farvardin1401.pdf
6 اهم مصوبات اسفند ماه هیات مدیره دوره نهم 1400/12 esfand1400.pdf
7 اهم مصوبات بهمن ماه هیات مدیره دوره نهم 1400/11 bahman1400.pdf
8 اهم مصوبات دیماه هیات مدیره دوره نهم 1400/10 dey1400.pdf
9 اهم مصوبات آذرماه هیات مدیره دوره نهم 1400/9 azar1400.pdf
10 اهم مصوبات آبانماه هیات مدیره دوره نهم 1400/8 aban1400.pdf
11 اهم مصوبات 283 و 284 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/12/9 283-284.pdf
12 اهم مصوبات 281 و 282 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/12/4 281-282.pdf
13 اهم مصوبات 272 و 273 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/20 272-273.pdf
14 اهم مصوبات 265 و266 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/11 265-266.pdf
15 اهم مصوبات 260 و 261 و 262 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/4 260-261-262.pdf

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان