رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10
2 لیست استانداردهای اجباری پرکاربرد در حوزه مصالح ساختمانی واحدهای تولیدی استاندارد لیست استانداردهای اجباری پرکاربرد در حوزه مصالح ساختمانی
3 تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10
4 تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10
5 تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10) تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10)
6 جزوه مصالح و فناوری های نوین ساختمانی/دکتر بدری جزوات آموزشی مصالح ساختمانی دکتر بدری
7 مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی (مدیریت پیمان) سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی (مدیریت پیمان)
8 مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح سازندگان حقیقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح سازندگان حقیقی
9 مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی
10 مدارک لازم جهت اخذ سازنده حقوقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ سازنده حقوقی
11 مدارک لازم جهت تمدید یا تجدید سازنده حقوقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت تمدید یا تجدید سازنده حقوقی
12 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 مکانیک زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ مکانیک - نیمسال اول 1402
13 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1 شهرسازی زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1 شهرسازی - نیمسال اول 1402
14 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2 شهرسازی زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2 شهرسازی - نیمسال اول 1402
15 برنامه زمانبندی ارتقا پایه نقشه برداری(3به2 و 2به1) زمان بندی ،سرفصل دروس برنامه زمانبندی ارتقا پایه نقشه برداری - نیمسال اول 1402

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان