رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 برنامه زمانبندی ارتقا پایه عمران زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 2 به 1 عمران نظارت
2 برنامه زمانبندی ارتقا پایه نظارت عمران زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 عمران نظارت گروه پنجم
3 برنامه زمانبندی ارتقا پایه عمران زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 عمران نظارت گروه چهارم
4 برنامه زمانبندی ورود به پایه صلاحیت اجرا زمان بندی ،سرفصل دروس کارآموزی صلاحیت اجرا گروه سوم
5 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3به 2 اجرا زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقاء پایه 3به2 اجرا -رشته عمران و معماری -گروه چهارم
6 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3به 2 اجرا زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقاء پایه 3به2 اجرا -رشته عمران و معماری -گروه پنجم
7 برنامه زمانبندی ارتقا پایه معماری زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 معماری
8 برنامه زمانبندی دوره ارتقا پایه مکانیک زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 مکانیک
9 برنامه زمانبندی دوره ارتقا برق زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا 3 به 2 برق
10 فرم تعهد نامه رسمی مالک(جهت معرفی مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات ساختمانی) سازندگان حقیقی و حقوقی فرم تعهد نامه رسمی مالک(جهت معرفی مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات ساختمانی)
11 برنامه زمانبندی دوره HSE تمدید و ورود به پایه اجرا - عمران و معماری زمان بندی ،سرفصل دروس گروه 19 ، دوره hse
12 برنامه زمانبندی دوره HSE تمدید و ورود به پایه اجرا - عمران و معماری زمان بندی ،سرفصل دروس گروه 22 و 23 ، دوره hse
13 فرم های مربوط به معرفی نماینده ماده 27 حل اختلاف شرایط عمومی قرارداد فرم معرفی نماینده ماده 27 تصویرفرم شماره یک , تصویرفرم شماره دو
14 برنامه زمانبندی دوره HSE تمدید و ورود به پایه اجرا - عمران و معماری زمان بندی ،سرفصل دروس گروه 20 و 21 ، دوره hse
15 تعرفه خدمات مهندسی در سال 1399 در رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک تعرفه خدمات مهندسی, سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی دریافت فایل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان