رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 فایل سخنرانی دکتر مهدی زارع جزوات آموزشی بررسي آسيب پذيري شهرهاي استان، بر اساس احتمال زلزله شديد در گسل شمال تبريز
2 جزوه دکتر حق کیش - دوره HSE - 822 جزوات آموزشی 4_5785411923709266471.pdf , 4_5794112230370839575.pdf
3 سرفصل آموزشی دوره های صدور، تمدید و ارتقا پایه زمان بندی ،سرفصل دروس تاسیسات برقی , HSE01 , HSE02 , کلیه رشته ها , تاسیسات مکانیکی , معماری , نقشه برداری , صلاحیت اجرا - عمران و معماری , عمران , کارآموزی صلاحیت اجرا , شهرسازی
4 لیست دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه - نیمسال دوم 1400 زمان بندی ،سرفصل دروس دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه
5 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1- برق- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 2 به 1- برق
6 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 3 به 2- برق- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2- برق
7 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - اجرا - معماری و عمران- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 2 به 1- اجرا - معماری و عمران
8 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 - اجرا- معماری و عمران
9 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 2 به 1 - نظارت عمران
10 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3 به 2 - نظارت عمران
11 برنامه زمانبندی ارتقا پایه 2 به 1- شهرسازی - نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 2 به 1- شهرسازی
12 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3به 2- شهرسازی- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه 3به 2- شهرسازی
13 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران - نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه ۳ به ۲ - محاسبات عمران
14 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه ۲ به ۱ عمران - محاسبات - نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه ۲ به ۱ عمران - محاسبات
15 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه نقشه برداری- نیمسال دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه نقشه برداری

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان