رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه براساس کد دوره ها دوره های مورد نیاز برای ارتقاء پایه دریافت فایل
2 دوره های مورد نیاز برای ارتقا پایه - شش ماهه اول سال 99 دوره های مورد نیاز برای ارتقاء پایه دریافت فایل
3 تعهدنامه پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی صدور و تمدید پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی تعهدنامه پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی
4 گزارشات مرحله ای رشته نقشه برداری - مراحل اول تا چهارم تفکیک طبقات آپارتمانها, کنترل خدمات مهندسی گزارشات پیشرفت عملیات ساختمانی نقشه برداری-مراحل اول تا چهارم
5 راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه تندیس تشکیل پرونده الکترونیکی خدمات مهندسی, کنترل خدمات مهندسی راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه تندیس
6 مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات وام قرض الحسنه نظام مهندسی در بانک مسکن وام قرض الحسنه دریافت فایل
7 مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات وام قرض الحسنه نظام مهندسی در بانک مهر ایران وام قرض الحسنه دریافت فایل
8 مدارک مورد نیاز جهت تسهیلات وام قرض الحسنه نظام مهندسی در بانک توسعه تعاون وام قرض الحسنه دریافت فایل
9 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان سال 87 سازندگان حقیقی و حقوقی دریافت فایل
10 حدود و تعداد و ظرفیت اشتغال بکار سازندگانن حقیقی و حقوقی سازمان براساس مندرجات پشت پروانه سازندگان حقیقی و حقوقی دریافت فایل
11 اصلاحیه دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان سال 89 سازندگان حقیقی و حقوقی دریافت فایل
12 پیش نیاز سامانه پکپارچه شهرسازی - Silverlight(32) نرم افزارهای کاربردی Silverlight32.rar
13 تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1398 تعرفه خدمات مهندسی دریافت فایل
14 تعرفه تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1397 تعرفه خدمات مهندسی دریافت فایل
15 تعرفه تفکیکی حق الزحمه خدمات مهندسی در سال 1395 تعرفه خدمات مهندسی دریافت فایل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان