رفتن به محتوای اصلی

برای همه ساختمانهای دارای زیرزمین یا بدون زیرزمین که دارای برگ ارزیابی خطر گود هستند ارائه نقشه های دیوار حائل توسط شرکتهای ذیصلاح الزامی است.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان