رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 جزوه سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی(327)-متین پور جزوات آموزشی 327-01.pdf , 327-02.pdf , 327-03.pdf , 327-04.pdf , 327-05.pdf , 327-06.pdf , 327-07.pdf , 327-08.pdf , 327-09.pdf , 327-10.pdf , 327-11.pdf
2 برنامه زمانبندی کارآموزی صلاحیت اجرا - گروه دوم- 1400 زمان بندی ،سرفصل دروس ورود به حرفه مهندسی صلاحیت اجرا(عمران معماری)
3 تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی در سال 1400 تعرفه خدمات مهندسی, کنترل خدمات مهندسی تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی در سال 1400
4 جزوه دوره اجرای ساختمانهای بتنی - بخش دوم - کد ۸۱۲ جزوات آموزشی صلاحیت اجرا - ارتقا پایه ۳ به ۲ - دکتر مهدی زاده
5 جزوه دوره اجرای ساختمانهای بتنی - بخش اول - کد 812 جزوات آموزشی صلاحیت اجرا - ارتقا پایه 3 به 2 - دکتر مهدی زاده
6 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 عمران - نظارت- گروه سوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران - صلاحیت نظارت- سال 1400
7 تعرفه اصلاحی خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰ تعرفه خدمات مهندسی, کنترل خدمات مهندسی تعرفه اصلاحی خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰
8 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 عمران - نظارت- گروه دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران - صلاحیت نظارت- سال ۱۴۰۰
9 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 عمران - نظارت- گروه دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران - صلاحیت نظارت- سال 1400
10 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 عمران و معماری - اجرا - گروه سوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران و معماری - صلاحیت اجرا - سال 1400
11 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3 به 2 عمران و معماری - اجرا - گروه دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران و معماری - صلاحیت اجرا - سال 1400
12 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 عمران و معماری - اجرا - گروه دوم زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته عمران و معماری - صلاحیت اجرا - سال 1400
13 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 3به 2 و 2 به 1 - نقشه برداری- گروه اول زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته نقشه برداری - سال 1400
14 برنامه زمانبندی دوره ( HSE - کد 8117) تمدید و صدور پروانه صلاحیت اجرا - گروه دوم زمان بندی ،سرفصل دروس صلاحیت اجرا - رشته عمران و معماری - سال 1400
15 برنامه زمانبندی دوره های ارتقا پایه 2 به 1 - معماری- گروه اول زمان بندی ،سرفصل دروس ارتقا پایه رشته معماری- صلاحیت نظارت و طراحی - سال 1400

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان