رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 تعرفه خدمات مهندسی در سال 1402 بر اساس ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای تعرفه خدمات مهندسی تعرفه خدمات مهندسی در سال 1402 بر اساس ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای
2 ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر و ﻧﺎﻇﺮان ساختمان سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی جهت دریافت فایل مربوط به اطلاعیه(نظام نامه تنظیم روابط بین صاحب کارو ناظران) دراین محل کلیک فرمایید
3 فرم های قرارداد همسان انجام خدمات نظارت بر اجرای ساختمان سازندگان حقیقی و حقوقی, کنترل خدمات مهندسی فرم های قرارداد همسان انجام خدمات نظارت بر اجرای ساختمان
4 برنامه زمانبندی دوره آموزشی کارآموزی صلاحیت اجرا زمان بندی ،سرفصل دروس کارآموزی صلاحیت اجرا
5 تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10
6 لیست استانداردهای اجباری پرکاربرد در حوزه مصالح ساختمانی واحدهای تولیدی استاندارد لیست استانداردهای اجباری پرکاربرد در حوزه مصالح ساختمانی
7 تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10
8 تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10
9 تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10) تعرفه خدمات مهندسی تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10)
10 جزوه مصالح و فناوری های نوین ساختمانی/دکتر بدری جزوات آموزشی مصالح ساختمانی دکتر بدری
11 مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی (مدیریت پیمان) سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی (مدیریت پیمان)
12 مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح سازندگان حقیقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت تمدید و اصلاح سازندگان حقیقی
13 مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ پروانه سازندگان حقیقی
14 مدارک لازم جهت اخذ سازنده حقوقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت اخذ سازنده حقوقی
15 مدارک لازم جهت تمدید یا تجدید سازنده حقوقی سازندگان حقیقی و حقوقی مدارک لازم جهت تمدید یا تجدید سازنده حقوقی

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان