رفتن به محتوای اصلی

در صورتیکه عملیات اجرایی شروع شده باشد، کارفرمای محترم باید به شرکت طرف قرارداد که قبلا مسئولیت خدمات مذکور به آن شرکت محول شده است مراجعه نموده و پس از اخذ انصراف از آن شرکت و با معرفی شرکت ذیصلاح جدید و بعد از انعقاد قرارداد جدید و مهر و امضای برک ثبت سهمیه جدید (اصلاحیه) و تشکیل پرونده اصلاحیه، نسبت به ارائه آن به واحد ثبت سهمیه اقدام نماید. لازم به توضیح است که کسر سهمیه اصلاحیه مربوطه بصورت تعداد کار و متراژ کامل از شرکت جدید امضا کننده برگ ثبت سهمیه، صورت خواهد گرفت.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان