رفتن به محتوای اصلی
ردیف تاریخ جلسه فایل پیوست
1 اهم مصوبات آبانماه هیات مدیره دوره نهم 1400/8 آبان 1400
2 اهم مصوبات 283 و 284 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/12/9 283-284.pdf
3 اهم مصوبات 281 و 282 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/12/4 281-282.pdf
4 اهم مصوبات 272 و 273 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/20 272-273.pdf
5 اهم مصوبات 265 و266 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/11 265-266.pdf
6 اهم مصوبات 260 و 261 و 262 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/11/4 260-261-262.pdf
7 اهم مصوبات 258 و 259 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/10/27 258-259.pdf
8 اهم مصوبات 254 و 255 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/10/20 254-255.pdf
9 اهم مصوبات 252 و253 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/10/13 252-253.pdf
10 اهم مصوبات 248 و 249 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/09/01 248-249.pdf
11 اهم مصوبات 246 و 247 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/8/24 246-247.pdf
12 اهم مصوبات 242 و 243 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/8/17 242-243.pdf
13 اهم مصوبات 238 و 239 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/8/5 238-239.pdf
14 اهم مصوبات 232 و 233 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/7/19 232-233.pdf
15 اهم مصوبات 230 و 231 امین جلسه هیات مدیره سازمان 99/7/12 230-231.pdf

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان