رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی قوانین فایل پیوست
1 قرارداد تیپ نظارت قراردادها دریافت فایل
2 نظام نامه تقسیط حق النظاره ها نظام نامه ها دریافت فایل
3 شیوه نامه تحویل تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شیوه نامه هاودستورالعمل ها دريافت فايل
4 نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نظام نامه ها دريافت فايل
5 نظام نامه داخلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دريافت فايل
6 نظام نامه صندوق همیاری اعضا سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دريافت فايل
7 نظام نامه داخلی کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دريافت فايل
8 نظام نامه داخلی کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دریافت فایل
9 نظام نامه نحوه اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نظام نامه ها دریافت فایل
10 نظام نامه نشریه پیام ارک نظام نامه ها دریافت فایل
11 نظام نامه واحد بازرسی و کنترل نظارت لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی(مصوب 95/08/01) نظام نامه ها دریافت فایل
12 نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نظام نامه ها دریافت فایل
13 نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نظام نامه ها دریافت فایل
14 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده معماری شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
15 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده سازه شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان