رفتن به محتوای اصلی

خیر. آزمایشگاه فنی فقط کنترل کننده کیفیت بتن اجرا شده میباشد و اظهار نظر و اخذ تمهیدات مناسب متناسب با وضعیت بتن از وظایف ناظر و مجری محترم است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان