رفتن به محتوای اصلی

پس از ارائه گزارش ژئوتکنیک به سازمان و شروع کنترل، تمامی مراحل در کارتابل سامانه تندیس کارفرما قابل مشاهده بوده و پس از اتمام هر مرحله کنترل، یک پیامک به کارفرمای پروژه جهت اطلاع رسانی ارسال میگردد که ایشان میتوانند با هماهنگی مهندس طراح هماهنگ کننده پرونده به پیگیری پرونده اقدام نمایند. با توجه به وجود بحث های فنی، سازمان از ارائه پاسخ به افراد غیرفنی غیرمرتبط به پرونده معذور خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان