رفتن به محتوای اصلی

تاریخچه سازمان

به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب1356/6/6 و در اجرای دستور جناب آقای مهندس کازرونی وزیر محترم مسکن و شهر سازی در خصوص تأسیس سازمانهای نظام مهندسی استانها که در سال 1369 صادر گردیده و به دنبال اولین کنگره سازمان نظام مهندسان کشور که در 20 و 21 خرداد ماه سال 1370 در شهر اصفهان و با شرکت سازمانهای نظام مهندسی 11 استان و حضور مقامات سیاسی و اجرائی آن استان به منظور حل و فصل مسائل مشترک سازمانها و با پیام مقام محترم ریاست جمهور کار خود را آغاز کرد و درباره موضوعاتی در چهار محور:
1- فرم تشکیلات سازمانهای نظام مهندسی
2- روابط سازمانهای مذکور با دستگاههای اجرائی و سایر سازمانهای عمومی و خصوصی
3- ارائه خدمات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی
4- حمایت از اعضاء سازمانها و عرضه خدمات به آنها
بحث و بررسی و تبادل نظر گردید. اولین اجلاس مجمع عمومی سازمانهای (نظام معماری و شهر سازی) و (نظام ساختمان و تأسیسات) استان آذربایجا نشرقی متشکل از 664 عضو در تاریخ 70/4/19 در آمفی تآتر دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز تشکیل و با نظارت هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره و شورای انتظامی انتخاب بعمل آمد. اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 70/5/8 تشکیل و انتخابات داخلی را انجام داد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان