رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان فایل پیوست
1 تعرفه خدمات مهندسی در سال 1402 بر اساس ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای تعرفه خدمات مهندسی در سال 1402 بر اساس ساختار شکست حق الزحمه بین رشته ای
2 تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10 تعرفه جدید نظارت بر سیستم لوله کشی گاز خانگی- تجاری برای سال 1402 تاریخ اجرا از 1402/05/10
3 تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه جدید خدمات مهندسی در رشته شهرسازی برای سال 1402 اجرا از 1402/05/10
4 تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10 تعرفه جدید تفکیک طبقاتی در سال 1402 اجرا از 1402/05/10
5 تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10) تعرفه جدید خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۲(اجرا از تاریخ1402/05/10)
6 تعرفه خدمات مهندسی دررشته شهرسازی برای سال 1402 تعرفه خدمات مهندسی دررشته شهرسازی برای سال 1402
7 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و بتن برای سال 1402 تعرفه ژئوتکنیک 1402.pdf
8 تعرفه خدمات مهندسی برای سال 1402 تعرفه 1402_0.pdf
9 شیوه نامه شفاف سازی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان شیوه نامه شفاف سازی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان
10 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و بتن برای سال 1401 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و بتن برای سال 1401
11 تعرفه کنترل نظارت بر لوله کشی گاز در سال 1401 تعرفه کنترل نظارت بر لوله کشی گاز در سال 1401
12 تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی و نقشه برداری در سال 1401 تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی و نقشه برداری در سال1401
13 تعرفه خدمات مهندسی در سال 1401 تعرفه خدمات مهندسی در سال1401
14 تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی در سال 1400 تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازی در سال 1400
15 تعرفه جدید خدمات مهندسی در سال 1400(اجرا از 1400/11/27) تعرفه جدید خدمات مهندسی در سال 1400(اجرا از 1400/11/27)

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان