رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان مهلت ارسال مدارک فایل پیوست
1 استعلام خرید شش دستگاه کامپیوتر آخروقت اداری روز شنبه 1400/08/22 جهت دریافت تصویر استعلام کلیک فرمایید
2 استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ1400/07/06 جهت دریافت فایل استعلام کلیک فرمایید
3 آگهی استعلام خرید بازشوهای نمای جنوبی و شرقی ساختمان مرکزی سازمان 1400/06/08 جهت دریافت آگهی و فرم استعلام کلیک فرمایید.
4 آگهی استعلام نگهداری و سرویس آسانسور های ساختمان مرکزی سازمان 1400/05/25 آگهی استعلام نگهداری و سرویس آسانسور های ساختمان مرکزی سازمان
5 استعلام جهت خرید آهن آلات اسکلت آسانسور ضلع غربی سازمان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1400/05/11 جهت دریافت تصویر آگهی استعلام کلیک فرمایید
6 آگهی استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/04/28 جهت دریافت تصویر استعلام کلیک فرمایید
7 آگهی استعلام بازسازی موتورخانه ساختمان برق لامع سازمان(همراه با مصالح) پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/23 جهت دریافت فرم استعلام کلیک فرمایید.
8 آگهی استعلام بازسازی ساختمان برق لامع پایان وقت اداری روز شنبه 99/09/01 جهت دریافت تصویر آگهی کلیک فرمایید
9 آگهی استعلام خرید بتن جهت زیر سازی قسمت سواره رو پارک مهندسان ساختمان مرکزی پایان وقت اداری روز شنبه 99/09/01 جهت دریافت تصویر آگهی کلیک فرمایید
10 آگهی استعلام چاپ فرم های اداری سازمان پایان وقت اداری روز دوشنبه 99/08/19 جهت دریافت فرم استعلام کلیک فرمایید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان