رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان مهلت ارسال مدارک فایل پیوست
1 آگهی استعلام نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه ساختمان مرکزی سازمان 1401/03/21 جهت مشاهده و دریافت فایل آگهی کلیک نمائید.
2 فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای اسکلت بتنی ساختمان دفترنمایندگی میانه آخروقت اداری روز چهارشنبه 1400/12/11 جهت دریافت تصویر فراخوان کلیک فرمایید
3 استعلام خرید شش دستگاه کامپیوتر آخروقت اداری روز شنبه 1400/08/22 جهت دریافت تصویر استعلام کلیک فرمایید
4 استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ1400/07/06 جهت دریافت فایل استعلام کلیک فرمایید
5 آگهی استعلام خرید بازشوهای نمای جنوبی و شرقی ساختمان مرکزی سازمان 1400/06/08 جهت دریافت آگهی و فرم استعلام کلیک فرمایید.
6 آگهی استعلام نگهداری و سرویس آسانسور های ساختمان مرکزی سازمان 1400/05/25 آگهی استعلام نگهداری و سرویس آسانسور های ساختمان مرکزی سازمان
7 استعلام جهت خرید آهن آلات اسکلت آسانسور ضلع غربی سازمان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1400/05/11 جهت دریافت تصویر آگهی استعلام کلیک فرمایید
8 آگهی استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/04/28 جهت دریافت تصویر استعلام کلیک فرمایید
9 آگهی استعلام بازسازی موتورخانه ساختمان برق لامع سازمان(همراه با مصالح) پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/01/23 جهت دریافت فرم استعلام کلیک فرمایید.
10 آگهی استعلام بازسازی ساختمان برق لامع پایان وقت اداری روز شنبه 99/09/01 جهت دریافت تصویر آگهی کلیک فرمایید

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان