رفتن به محتوای اصلی

گروه های تخصصی

گروه تخصصی معماری
1 رضا میکائیلی  
2 شهاب آدم نوه سی  
3 بیتا باقری  
4 نیما ولی زاده  
5 محمدرضا رسول زاده باغمیشه  
6 قربان محبوبی  
7 علی صالحی پور  
گروه تخصصی عمران
1 یونس بقایی رئیس
2 امیر تقی زاده نائب رئیس
3 افشین روا عضو اصلی
4 علیرضا سپاس حکم آبادی عضو اصلی
5 محمدحسین متین پور عضو اصلی
6 علی نعمتی عضو اصلی
7 یاشار یثربی نیا عضو اصلی
گروه تخصصی مکانیک
1 محمد حسن جعفری پایدار رئیس
2 جعفر لطفی نایب رئیس
3 حسن نظری دبیر
4 یداله بلغند عضو اصلی
5 علی جدی عضو اصلی
6 عبدالناصر عمرانی عضو اصلی
7 کاظم فتح الهی عضو اصلی
گروه تخصصی برق
1 بهرام فرهخت رئیس
2 آیدین سخاوتی نایب رئیس
3 محمدعلی توکلی قاضی جهانی دبیر
4 سیامک اسمعیلی عضو اصلی
5 بهمن اشکریز عضو اصلی
6 ایرج دهناد عضو اصلی
7 رویا صادقی نهر عضو اصلی
گروه تخصصی شهرسازی
1 رسول وظیفه شناس رئیس
2 نادر بقایی مهر نائب رئیس
3 مهدی علیلو دبیر
4 سهیلا حمیدزاده عضو اصلی
5 منوچهر زرنشانی اصل عضو اصلی
6 عباسعلی فلاح عضو اصلی
7 اکبر مددی عضو اصلی
 گروه تخصصي نقشه برداري
1 حبیب لطف الهی یقین رئیس
2 ابوالفضل رنجبر نائب رئیس
3 ملوس زمان زاده دبیر
4 شهرام بایبوردی عضو اصلی
5 محمود حسین زاده اصل عضو اصلی
6 اصغر راست بود عضو اصلی
7 فرهنگ صابری فر عضو اصلی
کمیسیون ترافيك
1 اکبر آذرنژاد  
2 سیدمحمدعلی اصغری زنوزی  
3 جمال الدین حسین خواه  
4 جعفر رحمانی  
5 اسحق رسولی سرابی  
6 روح الله رضایی  
7 جعفر قاسم پور  

 

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان