رفتن به محتوای اصلی

مشاوران سازمان

 

ردیف نام عنوان  
1 عبدالله فرج پور باصر مشاورعالی عبداله فرج پور

 

2 حسن باقر زاده مشاور حقوقی  
3 یعقوب باقرزاده کثیری مشاورحقوقی کثیری

 

4 اصغر قلیزاده مشاور مالیاتی قلیزاده

 

5 محمد اسماعیل اکبری قناد مشاور مالیاتی  
6 محمد موسی خانی مشاور حقوقی موسی خانی

 

7 علی شریفی مشاور هماهنگی امور ادارات و ارگانها  
8 آرزو اسد نسب مشاور ورزشی و امور بانوان اسد نسب

 

9 فرهاد احمدی نیا مشاور امور آبفا احمدی

 

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان