رفتن به محتوای اصلی

در صورتیکه عملیات اجرایی شروع نشده باشد، کارفرمای محترم باید به شرکت طرف قرارداد که قبلا مسئولیت خدمات مذکور به آن شرکت محول شده است مراجعه نموده و پس از انعقاد قرارداد جدید و مهر و امضای برک ثبت سهمیه جدید (اصلاحیه) و تشکیل پرونده اصلاحیه، نسبت به ارائه آن به واحد ثبت سهمیه اقدام نماید. لازم به توضیح است که کسر سهمیه اصلاحیه مربوطه از شرکت امضا کننده برگ ثبت سهمیه، صورت خواهد گرفت.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان