رفتن به محتوای اصلی

اداره کل راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال بکار شرکت­های خدمات فنی آزمایشگاهی مورخ 11/09/1391 وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور پروانه در خصوص این شرکت­ها است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان