رفتن به محتوای اصلی

اخذ وکالتنامه رسمی از شما راجع به شرکت مهندسی به احتمال زیاد ناشی از آن است که صاحبان شرکت قصد دارند شما را به عضویت هیئت مدیره شرکت درآورند. مطابق قانون تجارت، در شرکت‌های سهامی اعضای هیئت مدیره باید سهام‌دار شرکت باشند به همین دلیل شرکت‌های مهندسی مقدار بسیار جزئی (معمولاً در حد یک درصد) از سهام شرکت را به فردی که می‌خواهند از پروانه اشتغال به‌کار وی استفاده کنند به شکل صوری واگذار می‌کنند و با اخذ وکالتنامه رسمی بلاعزل قصد دارند هر زمان که لازم شد سهام واگذار شده به شما را بازپس بگیرند. برخی از وکالتنامه‌های رسمی نیز برای محدود کردن اختیارات شما به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل اخذ می‌شوند تا عزل و نصب شما و اختیارات قانونی شما را در تصمیم‌گیری‌های شرکت تحت کنترل خود در آورند. در مواردی ملاحظه می‌شود اختیارات محوله در وکالتنامه رسمی آن‌چنان وسیع است که شامل اختیار ثبت شرکت از هر نوع و در هر جا و نیز خرید و فروش هر نوع سهام و امثال آن نیز می‌شود و از این طریق تخلفات وسیعی به نام موکل به انجام رسیده است. توصیه اکید من به شما این است که از امضای چنین وکالتنامه‌هایی خودداری کنید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان