رفتن به محتوای اصلی

در صورتیکه کارفرمای محترم با شرکت در مورد موضوع اصلاحیه به توافق نرسد یا شرکت صلاحیت انجام خدمات جدید را نداشته باشد ویا مدت پروانه آن شرکت منقضی شده باشد، کارفرما باید طبق فرم تعویض آزمایشگاه که در سایت سازمان قرار دارد، انصراف آزمایشگاه قبلی را اخذ و پس از معرفی آزمایشگاه جدید، نسبت به ارائه گزارش اصلاحیه اقدام نماید. لازم به توضیح است که کسر سهمیه متراژ مربوطه از شرکت امضا کننده برگ ثبت سهمیه صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان