رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درخصوص معتبربودن پروانه های اشتغال بکارمهندسی اشخاص حقیقی وحقوقی تا 99/05/30

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند، براساس نامه شماره 28263/430 مورخ 99/03/25 سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در راستای سیاست های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین بدلیل تاخیر در برگزاری برخی دوره های آموزشی مورد نیاز، اعتبار پروانه اشتغال بکار متقاضیان تا مورخ  99/05/30  تمدید میگردد.

               سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان