رفتن به محتوای اصلی

گزارش یکصد و هشتادمین و یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان

یکصد و هشتادمین و یکصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان در مورخ99/03/03 با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان در محل اتاق جلسات ساختمان مرکزی تشکیل گردید به گزارش روابط عمومی سازمان غیر از طرح مسائل پیش از دستور توسط اعضای هیات مدیره و مسائل جاری سازمان توسط ریاست سازمان ، در راستای تسهیل امور و کاهش مراجعات اعضا و مالکان به سازمان، امکان ایجاد دسترسی های لازم برای مالکان جهت اخذ پرینت در سامانه تندیس بررسی گردید. در ادامه جلسه، برگزاری انتخابات هیات رئیسه گروههای تخصصی و هیات اجرایی شهرستانها نیز مطرح و در این راستا تصمیمات لازم اتخاذ گردید. لازم به ذکر است جزئیات مصوبات این جلسه هیات مدیره متعاقبا در سایت سازمان قرار خواهد گرفت.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان