رفتن به محتوای اصلی

گزارش دیدار رئیس سازمان با مدیر کل بیمه تامین اجتماعی استان

دردیدار رئیس سازمان با مدیرکل بیمه تامین اجتماعی مطرح گردید:

تلاش برای برداشتن گامهایی اساسی درجهت حل مشکل بیمه ای مهندسان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در این دیدار که با همراهی مهندس محقق دیگر عضو هیات مدیره و مسئول امورمجریان سازمان و نیز مشاوربیمه ای سازمان انجام گرفت، دررابطه با مسائل و مشکلات بیمه اعضای امتیاز آور شرکت های مجری حقوقی ذیصلاح و همچنین بیمه سرپرست کارگاه وبیمه اعضا و مهندسین فعال درکارگاههای ساختمانی بحث و گفتگو بعمل آمد. درادامه این دیدار مقرر گردید طی هفته های آینده، جلسه ای با حضور بازرسان تامین اجتماعی و کارشناسان سازمان دراین خصوص تشکیل و موانع و مشکلات موجود دراین مورد برطرف گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان