رفتن به محتوای اصلی

موافقتنامه اجرایی نمودن نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب در کلیه ساخت و سازها

در راستای اجرایی شدن موارد 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تفاهم نامه مورخ 86/06/18 فی مابین وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موافقتنامه ای در راستای تکمیل اجرایی نمودن مبحث 16 مقررات ملی ساختمان و نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات آب و فاضلاب در کلیه ساخت و سازها به منظور پیاده سازی طرح های مدیریت مصرف آب و انرژی و الزامات مبحث 16 مقررات ملی ساختمان و اقتصاد مقاومتی با موضوع ذیل منعقد شد:

- رعایت کامل مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها با هر طبقه و متراژی بر اساس چک لیست های تنظیم شده

- اجرای کلیه دستورالعمل ها و رویه های ابلاغ شده از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو در خصوص مصرف بهینه آب و نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد آب و فاضلاب

شایان ذکر است محدوده اجرای این طرح در سطح کلیه شهرستان های استان آذربایجان شرقی که سازمان نظام مهندسی دارای دفتر نمایندگی یا شعبه است با رعایت مفاد موافقت نامه و شیوه نامه توسط مهندسین مکانیک دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.

این موافقتنامه، با حضور مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و دکتر دیزجی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و نیز دکتر کاشانی نائب رئیس دوم سازمان، مهندس خانی عضو هیات مدیره سازمان و معاون بهره برداری و توسعه آب و فاضلاب استان همچنین مدیران مالی و پشتیبانی و دفتر نظارت انشعابات شرکت آب و فاضلاب، در تاریخ 1400/10/26 در محل اتاق جلسات شرکت آب و فاضلاب استان منعقد و مبادله گردید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان