رفتن به محتوای اصلی

معرفی بخش های "پرسش خود را از کارشناسان بپرسید"و "پرسش های متداول"

در جهت ایجاد ارتباط موثر بین اعضای هیات مدیره، بخش های مختلف و گروه های تخصصی سازمان با اعضای محترم همچنین  تشریک مساعی و دریافت نظرات اعضا به منظورسهولت و تسریع در امر خدمت‌رسانی، شفاف سازی در ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح به اعضای سازمان، بخش های "پرسش خود را از کارشناسان بپرسید"و "پرسش های متداول" در سایت رسمی سازمان در سالهای اخیر راه اندازی گردیده است و مهندسان گرامی می توانند به بخش های مذکور از طریق لینک های زیر دسترسی داشته باشند.

دسترسی به بخش "پرسش خود را از کارشناسان بپرسید"

دسترسی به بخش "پرسش های متداول"

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان