رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص ارائه خدمات واحدهای مختلف سازمان در شرایط کرونایی

به اطلاع اعضا و مراجعین محترم سازمان می رساند  به استناد مصوبه مورخ 1400/01/21 هیأت مدیره محترم سازمان و ستاد ویژه کرونای سازمان و مطابق دستور ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و همچنین در خصوص ضرورت اعمال محدودیتها و رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط سازمان جهت مقابله با موج جدید ویروس کووید 19 از روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 تا اطلاع ثانوی واحدهای مختلف سازمان به شرح ذیل آماده ارائه خدمات به اعضا و مراجعین محترم سازمان می باشد:

- واحد کنترل خدمات مهندسی و شورای انتظامی روزهای زوج هفته

- واحدهای مجریان، ارجاع نظارت و سایر واحدها( آموزش، پژوهش، انتشارات وامور اداری شامل صدور پروانه ،عضویت) روزهای فرد هفته

-  واحدهای تفکیک ، گاز، ثبت ظرفیت، امورمالی ، دبیرخانه و شعبه سهند ، هریس و هشترود هر روز با پرسنل کمتر و مورد نیاز

ضمنا در خصوص دفاتر نمایندگی شهرستانها نیز مقرر گردید با تشخیص هیأت اجرایی و با هماهنگی ریاست سازمان تصمیمات لازم اتخاذ و اجرایی گردد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان