رفتن به محتوای اصلی

نامه رئیس سازمان به معاونت امورهماهنگی عمرانی استانداری و درخواست سوابق بیمه ای و اشتغال اعضاء امتیاز آور شرکت های حقوقی و حقیقی

جناب آقای دکتر رحمتی

معاون محترم امور هماهنگی عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

با سلام

احتراما ، درراستای ساماندهی و واقعی نمودن خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی سازمان، جهت کنترل سوابق بیمه ای و اشتغال اعضاء امتیاز آور شرکت های حقوقی و حقیقی به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، خواهشمند است دستور فرمایید سوابق بیمه ای مجریان مطابق لیست پیوستی بلحاظ محل و مدت زمان واریز حق بیمه از ابتدای سال 99 تاکنون، توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و سازمان بیمه خدمات درمانی و سایر صندوقهای بیمه بازنشستگی بررسی و مراتب را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام فرمایند.

غلامحسین بابایی 

 رئیس سازمان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان