رفتن به محتوای اصلی

تا زمانی که پروانه اشتغال به‌کار شرکت مهندسی دارای اعتبار است شرکت مذکور می‌تواند وفق مقررات قانونی به کار خود ادامه دهد و اختلاف فی‌مابین اعضای امتیاز آور با شرکت به‌خودی خود مجوزی برای ممانعت از کار شرکت ایجاد نمی‌کند. تا زمانی که نام شما از طریق انجام تشریفات قانونی از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی از فهرست اعضای شرکت حذف نشده است سازمان قادر به اقدامی در این خصوص نمی‌باشد.

جزئیات پرسش

من پروانه اشتغال به‌کار خود را به مدت یک سال در اختیار یک شرکت مهندسی قرار داده‌ بودم اما با وجود گذشت مدت مذکور، شرکت از معرفی فرد جایگزین و خارج کردن نام من از فهرست اعضای امتیاز آور خودداری می‌کند. آیا می‌توانم از سازمان نظام مهندسی استان درخواست کنم به جهت انقضای مدت قرارداد فی‌مابین من و شرکت مذکور، جلوی فعالیت شرکت را بگیرد؟

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان