رفتن به محتوای اصلی

علت این است که شما از مدیران شرکت مذکور هستید. با وجود مجزا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهام‌داران و مدیران آن، در برخی از قوانین تعهدات مشخصی برای مدیران شرکت‌ها در قبال عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی از کشور جلوگیری کند و این ممنوعیت خروج از کشور بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌ مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و به دوران ‌مدیریت آنان مرتبط است در نظر گرفته شده است.

جزئیات پرسش

پروانه اشتغال به‌کار من در یک شرکت مهندسی استفاده شده است. با وجود اینکه هر سال اظهارنامه مالیاتی کارکرد شخصی خودم را به سازمان امور مالیاتی ارائه و مالیات‌ مربوط به خود را نیز مرتب پرداخت کرده‌ام اخیراً اخطاریه‌ای از سازمان امور مالیاتی مبنی بر ممنوع‌الخروج شدن به علت بدهی مالیاتی شرکت برای من ارسال شده است. با توجه به اینکه طبق قانون، شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهام‌داران آن جدا است چرا سازمان امور مالیاتی بدهی مالیاتی شرکت را از من مطالبه می‌کند؟

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان