رفتن به محتوای اصلی

 قرار دادن پروانه اشتغال به‌کار مهندسی در اختیار شرکت‌های مهندسی بدون اینکه به صورت واقعی در آن شرکت مشغول به‌کار مهندسی باشید تخلف محسوب می‌شود. توصیه کلی من به شما این است که به هیچ عنوان پروانه اشتغال به‌کار خود را در اختیار شرکتی‌ که خودتان در تشکیل و اداره آن‌ها نقشی ندارید یا به صورت واقعی در آن شرکت مشغول به‌کار نیستید، قرار ندهید. همچنین در صورتی که به عنوان یکی از مدیران شرکت نام شما به ثبت برسد ممکن است دچار برخی گرفتاری‌های مربوط به مالیات و مسئولیت‌های مرتبط با اداره شرکت بشوید. از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که اشخاص حقیقی پس از ورود به شرکت‌های حقوقی با آن مواجه می‌شوند خارج شدن شخص از فهرست افراد امتیاز آور آن شرکت‌ها است. خارج کردن پروانه اشتغال به‌کار از فهرست اشخاص مندرج در پروانه شخص حقوقی مستلزم معرفی فرد جایگزین از سوی شرکت و طی مراحل اداری مربوطه از جمله اخذ مفاصا حساب مالیاتی مربوط به کارکرد شرکت است که ممکن است مدت زمان زیادی به طول انجامد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان