رفتن به محتوای اصلی

 بلی؛ به‌رغم تعهد رسمی مذکور، شما همچنان بالقوه مسئولیت‌های سنگینی از لحاظ حقوقی خواهید داشت. برخی از مسئولیت‌ها با هیچ تعهدی اعم از رسمی یا غیر رسمی قابل سلب شدن نیستند. برای مثال در صورتی که شما مدیر عامل یک شرکت مهندسی باشید و تقصیر آن شرکت موجب فوت یک شخص شود (قتل غیر عمد)، ممکن است مجازات حبس در انتظار مدیر عامل باشد و هیچ نوع قبول مسئولیتی از سوی هر شخصی حتی با سند رسمی (محضری) موجب رهایی مدیر عامل از تحمل مجازات حبس مورد حکم قاضی نخواهد شد. اگر چه بعضی از تعهدنامه‌ها به شرط رعایت اصول و قواعد حقوقی در نگارش آن‌ها می‌توانند در برخی موارد به شما کمک کنند، اما توصیه ما به شما این است که به هیچ وجه به مفاد چنین تعهدهایی و نیز به رسمی (محضری) بودن آن‌ها دلگرم نشوید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان