رفتن به محتوای اصلی

بله. حق الزحمه کنترل مصوب هیات مدیره بوده و توسط سازمان از کارفرمای محترم دریافت می گردد.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان