رفتن به محتوای اصلی

بله. بر اساس دستورالعمل تشخیص صلاحیت، شرکت­های فنی آزمایشگاهی فقط میتوانند در پروژه هایی که مرجع صدور پروانه آنها شهرداری­ها و دهیاری­ها و بنیاد مسکن و دیگر سازمان­های طرف قرارداد با نظام مهندسی ساختمان همان استان هستند، خدمات مهندسی ارائه نمایند و این موضوع در تمامی شهرستان­های استان برقرار است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان