رفتن به محتوای اصلی

سهمیه تخصیص یافته مطابق مندرجات پروانه ایشان و بر اساس مصوبه اخیر هیات مدیره بصورت دو مرحله شش ماه در فروردین و مهر ماه هر سال 50% سهمیه سالانه ایشان تخصیص داده میشود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان