رفتن به محتوای اصلی

کارفرمای محترم با مراجعه به سایت سازمان می­تواند با توجه به پروژه خود و حدود صلاحیت شرکتهای دارای صلاحیت و پروانه معتبر، نسبت به انتخاب شرکت اقدام نموده و با عقد قرارداد مطابق قرارداد نمونه پیشنهادی (که در سایت سازمان قرار داده شده است) خدمات مطلوب را از آزمایشگاه دریافت نماید. یک نسخه کامل از این قرارداد برای تشکیل پرونده، باید در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان