رفتن به محتوای اصلی

خیر. شرکت آزمایشگاه موظف است درصورت درخواست هر یک از ارکان پروژه، در اسرع وقت نتایج را به ایشان و در محل دفتر رسمی شرکت تحویل نماید.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان