رفتن به محتوای اصلی

خیر، مطابق آخرین دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال بکار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی این صلاحیت فقط برای اشخاص حقوقی قابل اخذ است.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان