رفتن به محتوای اصلی

آزمون‌های نظام مهندسی بصورت ۶۰ سوال تستی برگزار میشود و با احتساب نمره منفی، شرط قبولی در آزمون کسب حداقل نمره ۵۰ از ۱۰۰ می‌باشد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان