رفتن به محتوای اصلی

در صورت داشتن سنوات و مدارک مورد نیاز، باید در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان شرکت نمایید، در صورت قبولی و پس از گذاراندن دوره‌های نظام مهندسی می‌توانید پروانه اشتغال بکار را دریافت نمایید.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان