رفتن به محتوای اصلی
از زمان تشکیل پرونده تا تحویل نقشه های تفکیکی به مالک تقریبا 15 روز زمان می برد

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان