رفتن به محتوای اصلی

مالکین و یا متقاضیان محترم میتوانند شخصا و یا با تکمیل فرم نمایندگی بنام شرکت مجری گاز ذی صلاح در دفتر خانه جهت گواهی امضا، به واحد گاز سازمان واقع در ساختمان شماره 2 خیابان شهید پورشریفی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده نظارت گاز اقدام نمایند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان