رفتن به محتوای اصلی

با عنایت به بند 33 مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی ابلاغی به شماره  149726/430 مورخ 97/10/29  ، نامبرده می توانند در آزمون محاسبات شرکت نمایند

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان