رفتن به محتوای اصلی

: در صورت اتمام سهمیه تخصیص یافته سالانه قبل از پایان سال و با درخواست مسئول واحد و با موافقت هیات مدیره سازمان حداکثر تا 25% سهمیه سالانه به سهمیه ایشان قابل افزایش خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان