رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی قوانین فایل پیوست
1 قرارداد تیپ نظارت قراردادها دریافت فایل
2 شیوه نامه تحویل تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شیوه نامه هاودستورالعمل ها دريافت فايل
3 نظام نامه داخلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دريافت فايل
4 نظام نامه داخلی کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نظام نامه ها دريافت فايل
5 نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نظام نامه ها دریافت فایل
6 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده معماری شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
7 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده سازه شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
8 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده مطالعات ژئوتکنیک پروژه های ارجاعی به سازمان شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
9 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده مطالعات ژئوتکنیک پروژه های ارجاعی به سازمان شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
10 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مهندسین کنترل کننده برق شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
11 شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک ساختمان سایر دریافت فایل
12 آئين نامه اجرايي ماده (3) قانون حمايت از حقوق معلولان قوانین و آیین نامه ها دریافت فایل
13 نکاتی چند در طراحی معماری جهت مناسب سازی ساختمانها برای استفاده معلولین جسمی سایر دریافت فایل
14 دستورالعمل طراحی ،کنترل و اجرای نمای شهری تبریز شیوه نامه هاودستورالعمل ها دریافت فایل
15 جزوه بتن ریزی در هوای سرد سایر دریافت فایل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان